Google i FB oglašavanje

  • Reklamiranje Vaše firme plaćenim Google(AdWords) i Facebook oglasima(Business). U zavisnosti od cilja oglašavanja biramo tip i podtip kampanje. Cilj može biti povećanje poseta, prodaje proizvoda, raznih usluga, brendiranje ili ostvarivanje što većeg broja konverzija (pozivi, registracije, preuzimanja). Vaš sajt i vašu postojeću marketing strategiju možemo prilagoditi da donose najviše rezultata. Sertifikati .

Više o tome

Marketing i reklamiranje su važni temelji poslovnog uspeha. Bez odgovarajućeg reklamiranja vaš posao neće naći potencijalne klijente i  ne može napredovati. Danas većina reklamnih oglasa ide preko Facebooka i Googla.  Ako vas tamo nema kao da ne postojite na Internetu.